fbpx

I skolans värld

Nytt från oss

Nytänk bakom digitalt läromedel i bild

För att kunna sortera bland den flod av bilder som dagligen sköljer över oss i vår vardag behövs visuell kompetens. Med NE:s  digitala läromedel i bild får eleven alla möjligheter att öva upp den förmågan.

Anna Nyman, läromedelsutvecklare.

Anna Nyman, läromedelsutvecklare.

Bild 7–9 är det tredje praktisk-estetiska läromedlet som NE lanserade höstterminen 2019 (tillsammans med Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap). Gemensamt för alla tre är att utbudet av digitala läromedel i dessa ämnen fram tills dess lyst med sin frånvaro.

– Behovet av ett digitalt, anpassningsbart läromedel i bild som ger de visuella uttrycken utrymme och ger eleverna möjlighet att bygga upp en förståelse för visuell kultur är anledningen till att vi utvecklat det här läromedlet. Vi är nytänkande bara genom det faktum att vi skapat ett digitalt läromedel i bild. Det säger Anna Nyman läromedelsredaktör för läromedlet som är författat av Birgitta Melén.

Visa i stället för att förklara

En stor fördel med digitala läromedel, särskilt när det gäller ämnet bild, är att de inte har samma begränsningar vad gäller utrymme som till exempel en tryckt bok har. Det innebär oändliga möjligheter att exemplifiera något med just bilder, visa på olika perspektiv samt, inte minst, med rörliga medier visa hur något fungerar.

– I en tryckt bok förklarar man. I vårt digitala läromedel kan vi visa hur man gör. Eleverna kan se hur man jobbar med olika tekniker, metoder och material. Något som gör undervisningen mer konkret och levande.

Samtidsspegling och fördjupning

En annan möjlighet med digitala läromedel är att det är enkelt att uppdatera dem. Det gör det också lättare att låta aktuella strömningar och tendenser i samhället avspeglas i läromedlet.

– Förhoppningsvis tilltalas eleverna av att läromedlet också inspireras av samtiden och är tydligt kopplat till kursplanen, till exempel genom att man jobbar med nyckelord och bilder med fokus på till exempel genus och maktaspekter.

Uppslagsverket är en självklar källa för fördjupning för samtliga NE:s läromedel. I ett ämne som bild kan eleverna läsa vidare om konstnärer, epoker och lära sig mer om material och tekniker.

– Vi har en stor mängd fördjupningsmaterial som vi kunnat dela med oss av. Både Uppslagsverket och NE Play är tjänster som innehåller en stor mängd artiklar, bilder och filmer som lämpar sig väldigt bra för bildämnet.

Läromedel i bild för varje klassrumssituation

Både inför och under produktionen av Bild 7–9 har man lyssnat till ett flertal bildlärares önskemål och behov. Och man är fortsatt lyhörd för vidareutveckling och förbättringar av materialet.

– Dialogen med lärare är oerhört värdefull, säger Anna Nyman. Ord och begrepp och historiska referenspunkter har varit återkommande önskemål som vi försökt tillgodose. Vi har också arbetat mycket med mallar, till exempel för analys.

– Vi vill kunna låta läraren utöva sin profession med stolthet. Att kunna jobba på det sätt som hen är van vid och är trygg med. NE:s läromedel ska finnas där som en bas och ett stöd i lärarens unika sätt att undervisa och i utformningen av en kurs. Därför är det uppbyggt så att det ska vara lätt att plocka ut, kombinera och använda de delar av läromedlet som är relevanta vid varje enskilt tillfälle.