fbpx

I skolans värld

Nytt från oss

Idrott och hälsa: Ett ämne jämförbart med matte

Förmågan att röra på kroppen handlar, när man kokar ner det, om hjärnans förmåga att kontrollera musklerna. Helt jämförbart med hjärnans förmåga att till exempel räkna svåra matematiska tal. Och precis som med matte är det något man måste lära sig.

Hösten 2019 lanserade NE ett digitala läromedel i idrott och hälsa. Ett ämne där utbudet av läromedel länge har varit ganska skralt, i synnerhet digitala varianter.

Tomt papper och läroplan

Låtta Skogh är redaktör och läromedelsutvecklare på NE och den som, tillsammans med ett gäng sakkunniga specialister, utvecklat det nya läromedlet

– Jag vill att fokus ska ligga på inlärning i stället för prestation, berättar Låtta. Idrott och hälsa är inte längre ett ämne som bara handlar om vem som kan springa snabbast eller skjuta flest 3-poängare i basket. Vi har utgått från läroplanen och skrivit förutsättningslöst på ett tomtpapper. Ambitionen är att på ett nytt och pedagogiskt – men ändå vetenskapligt korrekt – sätt förklara bland annat hur hjärnan och resten av kroppen hänger ihop och fungerar.

Vetenskaplig teori och praktiska övningar

Ämnet idrott och hälsa är i dag två saker. Dels en teoretisk del som behandlar hur kroppen fungerar och hur den ska skötas, hur man orienterar, hur man utför livräddning med mera. Dels en praktisk del som handlar om att utveckla förmågan att utföra komplexa rörelser. NE:s läromedel i idrott och hälsa är fyllt med praktiska övningar men möter också teorikraven.

– Som ett exempel fick en av våra skribenter i uppdrag att skriva om uppvärmning. Så han satte sig och läste en massa vetenskapliga artiklar för att ta reda på vad som faktiskt är bevisat. Vad  händer i kroppen när man värmer upp? Varför är det bra? Och hur ska man göra? Eleven ska kunna läsa och veta att det är vedertagna fakta baserade på vetenskap. Så att det inte är bara för att “gympaläraren säger att man ska värma upp”.

Jämförbart med matematik

Förmågan att röra på kroppen handlar om hjärnans förmåga att kontrollera musklerna. Att lära sig nya rörelser handlar om inlärning och övning, precis som när man lär sig och övar på att lösa svåra mattetal eller övning i något annat teoretiskt ämne, menar Låtta Skogh.

– Idrott och hälsa är i det avseendet precis som alla andra skolämnen. Det kan bara vara lite mer påtagligt om man känner att man kan kontrollera kroppen som man vill. Men alla kan faktiskt lära sig att bli bättre. Allt som är nytt är ju svårt i början.

Mödan värt om polletten trillar ner

Vi lever i en värld där vi ständigt bombarderas av budskap om att man ska ta hand om sig själv och att du mår bättre av träning. Och det är ju sant, men utan ett sammanhang kan det vara svårt att ta till sig.

– Just det här, vad som händer i hjärnan och resten av kroppen när man tränar den, har i alla fall jag aldrig sett någon annanstans att man beskrivit begripligt för barn. Jag tror att om man bara fattar hur två, tre saker hänger ihop så tror jag att det kan hjälpa mycket för lusten att ta hand om sig själv. Trillar polletten ner för någon elev har det varit mödan värt, avslutar Låtta Skogh.