fbpx

Nytt från oss

Stora förbättringar och förändringar i Matematik 4, 5 och 6

Är du matematiklärare? Då finns det många anledningar att kolla in alla nyheter och förbättringar i våra matematikläromedel!

Stora förbättringar möter den som använder något av våra matematikläromedel.
Jesper Sörensson är läromedelsutvecklare på NE och har under året lett utvecklingsarbetet i samtliga matematikläromedel.
– Poängen med de här uppdateringarna är att göra läromedlet helt anpassat för klassrumssituationen. Du kommer inte längre att behöva någon kompletterande pappersbok.

Komplett lärarstöd

– Vi har utvecklat det nya lärarstödet så att det ska vara så enkelt som möjligt att lägga upp sin undervisning, fortsätter Jesper Sörensson. Lärarstödet innehåller praktiska tips, förslag till klassrumsaktiviteter, estimerad tidsåtgång och mycket annat.
För läraren innebär det att planeringen blir avsevärt enklare samtidigt som det gör undervisningen mindre sårbar för eventuell frånvaro eftersom det finns ett färdigt förslag till genomförande av lektionerna som en vikarie kan följa.

Helt nya uppgifter för bättre förståelse

Läromedlen är uppdaterade med över 2 000 interaktiva, specifika uppgifter där eleven interagerar direkt mot det digitala läromedlet.

–Tillsammans med våra över tusen autogenererade AI-uppgifter och fler än 200 GeoGebra-visualiseringar är läromedlen jämförbara med vilken tryckt bok som helst. De nya uppgifterna, tillsammans med alla förklarande texter, kommer att göra det enklare för eleverna att förstå alla centrala matematiska begrepp.

Nya uppföljningsmöjligheter och bättre överblick

Nytt är också att samtliga quizar genomgått en förbättring med nya frågetyper och tydligare resultatrapporter. Dessutom avslutas varje avsnitt med en snabbkoll och varje kursdel med ett diagnostiskt test.

– AI-verktyget ger eleven mängdträningsuppgifter anpassade för just den nivå han eller hon ligger på. Med det nya uppföljningssystemet får läraren full koll, både på de specifika uppgifterna och på de autogenererade – det blir väldigt enkelt att följa elevernas utveckling. Detta kommer att göra det lättare att använda ett digitalt läromedel under “vanliga” lektioner.

Vinsterna för eleven

Jesper är övertygad om att det inte bara är lärarna som kommer att märka av förbättringarna, utan att det kommer göra matematiken mer lustfylld för eleverna och göra det enkelt att arbeta med matematik på ett sätt som inte bara handlar om att räkna.

– Jag tror att det kommer bli roligare, faktiskt. Den stora variationen på uppgifterna, de förklarande texterna och det interaktiva materialet kommer att göra att eleverna får en djupare förståelse för de matematiska koncepten.

Men vad händer med Matematik 7, 8 och 9?

Matematik 7, 8 och 9 genomgår samma omvandling. Samtliga läromedel för högstadiet har kompletterats med ett par tusen nya uppgifter samt diagnostiska test. I och med detta skrotas det gamla läromedlet Matematik 7–9 helt och hållet.

Förbättringar i Matematik 4, 5 och 6

  • Fullständigt lärarstöd.
  • Instruktioner till samtliga kursdelar med en kort sammanfattning som tar upp innehåll, tidsplan, matematiska termer och centralt innehåll.
  • Snabbkoll till varje avsnitt.
  • Diagnostiska test till samtliga kursdelar för att testa vad eleven har lärt sig.
  • Över 2 000 interaktiva uppgifter där eleven arbetar direkt i det digitala läromedlet.

Prova läromedel gratis

Vikten av HBTQI-kunskap i skolans värld

Barn har rätt att utvecklas i en trygg miljö och bli bemötta med respekt. I vår gästblogg delar författaren och genusvetaren Edward Summanen med sig av sina tankar kring skolans roll i att främja ungas hälsa.

Läs mer

Nya kursdelar i svenska

Upptäck nya kursdelar i läromedlen i svenska.

Läs mer

10 trender inom digitala läromedel

På bara ett decennium har både undervisningen och digitaliseringen i sig förändrats drastiskt. Vilka trender är på frammarsch de närmaste tio åren? NE tittar i spåkulan på hur digitala läromedel kommer att se ut, användas och förbättras under 2020-talet.

Läs mer