fbpx

Pressmeddelande

Ny undersökning: Fyra av fem lärare saknar läromedel

Fyra av fem lärare, 80 procent, uppger att deras skola saknar läromedel i minst ett ämne. Det visar Lärarpanelen, en undersökning av NE där 1 422 lärare över hela Sverige har besvarat frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel. Var fjärde lärare, 26 procent, definierar tillgången som bristfällig och uppger att de saknar läromedel i flera ämnen.

– Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet förutsätter att alla lärare kan använda aktuella och kvalitetssäkrade läromedel i sin undervisning. Så ser det dessvärre inte ut i dag. Vår förhoppning är att Lärarpanelen kan bidra till ökad kunskap hos landets beslutsfattare och på sikt en förbättrad situation för Sveriges lärare och elever, säger Fredrik Bengtsson, vd på NE.

I NE:s Lärarpanelen 2022 har 1 422 lärare i grund-, sär- och gymnasieskolor över hela Sverige svarat på frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel i deras skolor. Vad gäller kvaliteten svarar åtta av tio lärare, 78 procent, att den är god medan 16 procent uppger att den är bristfällig.

Däremot ser situationen värre ut vad gäller tillgången till läromedel. Fyra av fem lärare, 80 procent, uppger att de saknar läromedel i minst ett ämne. Var fjärde lärare, 26 procent, saknar kompletta läromedel i flera ämnen och årskurser, och beskriver tillgången till läromedel i skolan som ganska eller mycket bristfällig.

– Det är sorgligt att konstatera att elevernas tillgång till läromedel i dag avgörs av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka ämnen de läser. Nu måste Utbildningsdepartementet hörsamma hur läget faktiskt ser ut i landet, och agera därefter, säger Fredrik Bengtsson.

Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Lärarpanelen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

Om undersökningen:
Lärarpanelen genomfördes av NE i februari 2022 och besvarades av 1 422 lärare i grund-, sär- och gymnasieskolor över hela Sverige.


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson

VD och presskontakt

073-788 17 79

Jakob Nord

Marknadskommunikatör och presskontakt

070-886 42 49