Uppslagsverket

Världens klimat

Nu är Världens klimat här! En kunskapstjänst som ger dig  de bästa förutsättningarna att sätta dig in i klimatfrågan.

Aktuellt och angeläget

Unik tjänst om ett brännande och aktuellt ämne.

Kvalitetssäkrat innehåll

Framtaget av några av Sveriges främsta klimatforskare.

Enkelt att använda

Lätt att använda med överskådligt material.

Kunskapen du behöver om klimatet - samlat i ett paket

I takt med allvaret i klimatfrågan ökar behovet av klimatinsatser och åtgärder från samhällets och politikens sida. Samtidigt ser vi hur klimatengagemanget ökar, inte minst bland unga. I Världens klimat, som ingår i NE Utforska och NE Familj, får du mer kunskap  om dagens klimat. Vad som görs och vad som kan göras är avgörande för att rusta oss för att hantera klimatförändringarna, men också för att kunna följa och ta aktiv del i klimatdebatten.

Världens klimat ger dig bland annat:

  • Bästa förutsättningarna att djupdyka i klimatfrågan.
  • Populärvetenskapliga beskrivningar av det komplexa klimatsystemet och den pågående klimatförändringen.
  • Exempel på nödvändiga åtgärder som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen.
  • Mängder av infografik, filmer, animeringar och artiklar.

Kvalitetssäkrat av Sveriges främsta experter

Världens Världens klimat är en tjänst som är författad av två av Sveriges mest meriterade och internationellt erkända klimatforskare, Markku Rummukainen, professor i klimatologi i Lund och Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel, och Roger Hildingsson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och forskningscentret BECC. Ett kvitto för dig på att innehållet är kvalitetssäkrat och uppdaterat.