Uppslagsverket

Världens klimat

En kunskapstjänst som ger dig de bästa förutsättningarna att sätta dig in i klimatfrågan.

Aktuellt och angeläget

Unik tjänst om ett brännande och aktuellt ämne.

Kvalitetssäkrat innehåll

Framtaget av några av Sveriges främsta klimatforskare.

Enkelt att använda

Lätt att använda med överskådligt material.

Kunskapen du behöver om klimatet - samlat i ett paket

I takt med allvaret i klimatfrågan ökar behovet av klimatinsatser och åtgärder från samhällets och politikens sida. Samtidigt ser vi hur klimatengagemanget ökar, inte minst bland unga. I Världens klimat, som ingår i NE Fördjupa och NE Familj, får du mer kunskap om dagens klimat. Vad som görs och vad som kan göras är avgörande för att rusta oss för att hantera klimatförändringarna, men också för att kunna följa och ta aktiv del i klimatdebatten.

Världens klimat ger dig bland annat:

  • Bästa förutsättningarna att djupdyka i klimatfrågan.
  • Populärvetenskapliga beskrivningar av det komplexa klimatsystemet och den pågående klimatförändringen.
  • Exempel på nödvändiga åtgärder som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen.
  • Mängder av infografik, filmer, animeringar och artiklar.

Kvalitetssäkrat av Sveriges främsta experter

Världens klimat är en tjänst som är författad av några av Sveriges mest meriterade och internationellt erkända klimatforskare: Markku Rummukainen, professor i klimatologi i Lund och Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel, Roger Hildingsson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och forskningscentret BECC, och Kajsa-Stina Benulic vid Institutionen för Tema (Miljöförändring) vid Linköpings universitet. Det är ett kvitto för dig på att innehållet är kvalitetssäkrat och uppdaterat.