fbpx

Utvärdering av NE

För oss är det viktigt att ni känner er trygga i ert beslut. Därför lägger vi stor vikt vid utvärdering av tjänsterna. Tydligt, konkret och med användandet i fokus.

Gör framtiden klokare

Det finns många vägar till kunskap. Inspirera och utmana eleverna med hundratusentals texter, utbildningsfilmer och språkstödjande tjänster. Skapa en effektiv och stimulerande lärmiljö. För att alla elever ska nå sin fulla potential.

  • Läromedel i alla ämnen – alltid enligt läroplanen
  • Stödfunktioner och fördjupningar
  • Skräddarsy egna kurser och samarbeta enkelt med kollegor
  • Böcker som speglar de digitala läromedlen

Utvärderingens olika steg

Starta er provperiod

För att komma igång och testa tjänsterna behöver ni ta ett beslut om att starta en provperiod och utse era pilotskolor. Det här hjälper vi er med. Med över 1 miljon användare vet vi hur en bra utvärdering går till.

1. Uppstart av provperiod

Vecka 1

2. Pilotskolorna testar tjänsterna

Vecka 2–4

3. Utvärderingsenkät

Vecka 5

4. Beslut och avtalsskrivning

Vecka 6–7

Uppstart av provperiod

Vi går igenom tjänsternas struktur, innehåll och funktioner. Innan dess har vi sett till att era användaruppgifter är inlästa i våra system. I samband med detta startas en provperiod så att ni i lugn och ro kan testa tjänsterna tillsammans med eleverna. För att komma igång får ni uppstartsutbildningar och självklart finns alltid supportteamet till hands för att hjälpa er.

Pilotskolorna testar tjänsterna

Pilotskolorna börjar använda tjänsterna tillsammans med sina elever. Under användningen har pilotskolorna löpande kontakt med kundansvarig säljare som hjälper er att samla ihop intryck och åsikter.

Utvärderingsenkät

För att ni ska få ett bra beslutsunderlag tar vi tillsammans fram en enkätundersökning där pilotskolorna får utvärdera tjänsterna. I enkäten har ni även möjlighet att ställa egna frågor till pilotskolorna, vi hjälper er med all administration. När resultatet är sammanställt har ni ett färdigt beslutsunderlag.

Beslut och avtalsskrivning

Efter utvärderingsperioden skriver vi avtal och delar ut kontobehörigheter. Därefter tar vi tillsammans fram en utbildningsplan så att lärarna kommer igång med att använda tjänsterna och får det stöd de behöver. Under samarbetets gång har ni alltid tillgång till vår support om ni har några frågor.

Exempel från våra användare

NE x Helsingborg

Helsingborg är en av de städer som valt att köpa in både digitala läromedel och tryckta böcker centralt. Ett beslut som grundade sig på tankar om likvärdighet och tillgänglighet. Och att man som lärare har ett basutbud där man inte ska behöva välja mellan antingen böcker eller digitalt.

Michael Bäcklund och Ulrika Borkmar, Pedagogiskt center i Helsingborg

Digitala läromedel i alla ämnen

Vid köp av böcker från NE ingår alltid den digitala versionen av läromedlet. Skapa en engagerande och varierad lärmiljö. För alla elever.

F–3

Läromedel F–3

Stimulerar lågstadielevens nyfikenhet och vilja att upptäcka och lära sig nya saker varje dag.

Läs mer

4–6

Läromedel 4–6

Lägger grunden för det livslånga lärandet. Och lusten att lära mer på egen hand.

Läs mer

7–9

Läromedel 7–9

Oslagbara för vetgirighet och fördjupning. Ovärderliga som stöd vid olika behov.

Läs mer

GY

Läromedel GY

Läromedel som bidrar till att förbereda eleven för såväl universitet som yrkesliv.

Läs mer

Bläddra i de tryckta läromedlen

NE Historia 7–9

Bläddra i boken

NE Geografi 7–9

Bläddra i boken

NE Religion 7–9

Bläddra i boken

NE Samhällskunskap 7–9

Bläddra i boken

NE Biologi 7–9

Bläddra i boken

NE Fysik 7–9

Bläddra i boken

NE Kemi 7–9

Bläddra i boken

NE Teknik 7–9

Bläddra i boken

NE Historia 4–6

Bläddra i boken

NE Geografi 4–6

Bläddra i boken

NE Religionskunskap 4–6

Bläddra i boken

NE Samhällskunskap

Bläddra i boken

NE Biologi 4–6

Bläddra i boken

NE Fysik 4–6

Bläddra i boken

NE Kemi 4–6

Bläddra i boken

NE Teknik 4–6

Bläddra i boken
tryckta läromedel böcker

Statsbidrag för läromedel

Ännu enklare att välja läromedel

Du har väl inte missat att både kommunala och fristående huvudmän kan söka statsbidrag för inköp av läromedel? Självklart gäller det också när du handlar böcker från NE. När du köper böcker från NE ingår alltid den digitala versionen av läromedlet. Det vill säga allt du behöver för att bedriva en varierad och individanpassad undervisning.

Likvärdigt.

NE Blended är valet för dig som vill uppnå likvärdighet i skolan och möjlighet till individualiserad inlärning för alla elever. Tryggt, kvalitativt och ekonomiskt hållbart.

Tillgängligt.

Elever är olika. Tack vare möjligheten till individanpassning kan hela klassen arbeta med samma material, oavsett kunskapsnivå och inlärningsvariationer.

Pålitligt.

Med NE behöver du aldrig tumma på höga krav på tillförlitlig fakta. En säker källa helt enkelt.

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller om du vill prova NE tillsammans med dina kollegor.