Uppslagsverket

Nationalencyklopedin

Sveriges nationella uppslagsverk. En aktuell och tillförlitlig källa med artiklar författade av en sakkunnig redaktion och ett stort nätverk av experter. Alltid faktagranskat och objektivt.

Tillförlitligt

Bakom innehållet i Nationalencyklopedin står NE:s sakkunniga redaktion som tillsammans med ett stort nätverk ämnesexperter författar, bearbetar och uppdaterar uppslagsverkets artiklar. Uppdateringar hämtas också kontinuerligt från tillförlitliga elektroniska källor, till exempel Världsbanken IBRD och Statistiska centralbyrån SCB.

I dag kan du hitta artiklar om aktuella ämnen som klimat och amerikansk politik, skrivna av Markku Rummukainen, klimatologiprofessor och medlem i FN:s klimatpanel, och Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap, författare och flitigt använd USA-expert. Bland mycket, mycket annat.

 

Bredd och innehåll

Bland uppslagsverkets artiklar hittar du det mesta inom geografi, samhällskunskap, historia, religion, filosofi, idrott, kultur, matematik, naturvetenskap, teknik, medicin samt språk. Vill du veta vad kvantfysik är, hur feminismen växte fram eller vad som orsakade första världskriget? Svaren finns i uppslagsverket. Många av artiklarna är kompletterade med fotografier, illustrationer, diagram, kartor, ljud eller film, allt för att förtydliga och konkretisera det du läser och lär dig om.

Att Nationalencyklopedin är ett nationellt uppslagsverk har präglat, och präglar, innehållet och hur det kureras. Därför står det exempelvis mer om Hjälmaren än vad det gör om Bajkalsjön.

NE arbetar aktivt för ett representativt och jämställt innehåll i uppslagsverket.

Anpassade artiklar

Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en så kallad enkel version. Det vill säga att artikeln skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett mer vardagligt och lättförståeligt sätt, så att fler kan ta till sig innehållet i uppslagsverket.

Är du intresserad av Uppslagsverket?