Kunskapstjänster för skolor

Med våra kunskapstjänster får du nio vägar till kunskap, samlade på ett och samma ställe.

Uppslagsverket

Bakom Sveriges främsta uppslagsverk står 4 500 ämnesexperter och NE:s sakkunniga redaktion. Baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet. Alltid faktagranskat.

Play

Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne. Både i och utanför klassrummet. Med 20 000 filmer, TV- och radioprogram i biblioteket kan du vara säker på att du hittar något för just din klass.

Nyhet: Världens klimat

I takt med allvaret i klimatfrågan ökar behovet av kunskap om klimatet, hur klimatsystemet fungerar och hur det förändras vid påverkan. Världens klimat från NE ger en utgångspunkt för alla i samhället att ta ställning till klimatfrågans utmaningar och vidta möjliga åtgärder.

Ordböcker

Du känner garanterat till våra ordböcker med det randiga omslagen, den höga kvaliteten och det stora utbudet av språk. Ränderna har inte gått ur.

E-språk

Undervisningsmaterial på engelska, spanska, franska, tyska och svenska där eleverna tränar läs och hörförståelse.

Temapaket

Gör en djupdykning i något av våra ämnesöverskridande temapaket. Alltid efter läroplanen. Alltid med lärarhandledning.

Junior

I Junior har vi skapat ett uppslagsverk särskilt anpassat för F–3. Med Junior får du dessutom tillgång till våra appar där du bland annat kan öva stavning och matematik. Apparna är speciellt framtagna i utbildningssyfte.

Världens länder

Vill du lära dig mer om världens länder? Kanske öka din förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar? Då är världens länder perfekt!

Världens religioner

Med Världens religioner kan du utforska världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. Lika bra för gruppen som för den enskilda eleven.

 

Lägg till digitala läromedel

 

Har din skola redan kunskapstjänsterna kan ni enkelt lägga till våra digitala läromedel. Kombinationen skapar en stark plattform för lärande som ger både lärare och elev rätt förutsättningar att nå sin fulla potential i klassrummet.

Mer information om våra digitala läromedel

I dag har 75 procent av Sveriges lärare och elever tillgång till våra kunskapstjänster. Är du inte en av dem? Kontakta någon av våra kundansvariga för mer information eller om du vill få en visning av tjänsterna.