E-språk ger ny dimension till språkundervisning

Allt fler språklärare upptäcker möjligheterna med lättillgängliga nyheter från språkområdet i både tal och skrift. Undervisningen blir mer varierad och eleverna får möta olika röster och sätt att tala. Stefan Richter är lärare i tyska och har använt E-språk i cirka 5 år.

NE:s E-språk fungerar som ett komplement till vanlig språkundervisning på högstadie- och gymnasienivå. Varje månad publiceras nyhetsartiklar på svenska, engelska, tyska, franska och spanska med olika svårighetsgrad. Nyheterna är tillgängliga i både tal och skrift och kan handla om allt från teknik och miljö till kultur och mode.

Med E-språk får vi tillgång till tydligt intalade nyhetstexter på ett enklare och mer vardagligt språk. Materialet är anpassat för språkinlärning och det finns frågor man kan jobba vidare med. Detta hjälper mig i min undervisning och jag tycker att det fungerar väldigt bra”, säger Stefan Richter som är lärare i tyska på Thoren Business School i Malmö och Consensum Gymnasium i Lund.

Möjligt att förstå både språk och innehåll

Stefan Richter tror att det är många språklärare som inte känner till E-språk och tipsar kollegor när han får möjlighet.

”Jag jobbar i dag på två olika gymnasieskolor och när jag började var det ingen annan lärare som använde E-språk. Det finns många fördelar med att lägga in de här artiklarna i undervisningen så det vore bra om fler upptäckte dem. Texterna är lättlästa, trevliga och har inga komplicerade konstruktioner som man annars kan möta i exempelvis tidningar, vilket ger alla en möjlighet att förstå både språket och innehållet.”

Metodik som breddar språkförståelsen

För varje språk finns nyheterna på tre olika svårighetsnivåer: lätt, medel och svår. Texterna kan både läsas och höras, vilket ger två aspekter av innehållet att växla mellan. Stefan Richter uppskattar att språkträningen därmed lätt kan anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Eleverna gillar verkligen att använda E-språk och uppskattar att det är en annan metodik som kommer in i undervisningen. De slipper höra att jag pratar hela tiden, eller att de själva ska uppmanas att prata.  Här kommer det in olika röster med olika sätt att prata tyska, vilket ger dem andra vägar in till språket och breddar språkförståelsen.”

Undervisning kommer närmare verkligheten

Nyheterna hämtas från det aktuella nyhetsflödet inom språkområdet, vilket även tillför en annan dimension till språkstudierna.

Eleverna får ta del av händelser och vinklar de kanske inte hört på annat håll, och inte bara från Tyskland utan från alla de tysktalande delarna av världen, vilket är intressant och kan ge aha-upplevelser. Jag märker att eleverna blir inspirerade att lära sig mer när undervisningen kopplas närmare verkligheten på det här sättet. Det blir helt enkelt mer spännande och roligt.”

Stefan Richter uppskattar också artiklarnas höga kvalitet rent språkmässigt.

Eftersom jag är tysk från början kan jag se att språket håller en hög nivå. Materialet är väl genomarbetat rent språkhanteringsmässigt och så korrekt man kan begära. Det ger mig stort förtroende för materialet och jag känner mig trygg med att låta mina elever använda det.”

Lättillgängligt och pålitligt

Den här typen av nyheter kan hittas lite här och var på nätet, men den stora fördelen med NE:s E-språk är att allt är samlat på en plattform. Materialet är lätt att hitta och använda regelbundet och har en avsändare man känner till och kan lita på.

För mig som lärare är nyheterna en bra grund som jag sedan kan bygga vidare på. Där verktyget stannar kan jag ta vid som lärare och ställa frågor och bygga övningar kring materialet. Det är en god hjälp i mitt arbete så att jag kan lägga min tid och kraft på att lyfta undervisningen ytterligare”, säger Stefan Richter.

Läs mer om E-språk