Därför behöver vi kunskap om klimatförändringar

Skolan har en en stor och viktig roll för den grundläggande kunskap som krävs för den som vill bidra till lösningar på klimatfrågan. Det menar klimatologiprofessor Markku Rummukainen.

Varför behöver vi kunskap om klimatförändringar och vad kan man som lärare tänka på i undervisningen om detta? Vi lät Markku Rummukainen, professor i klimatologi och Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, svara på några frågor om ett ständigt aktuellt ämne.

Skolans roll stor och viktig

Orsakerna till klimatförändringarna finns i vad vi gör i samhället. Men där finns också lösningarna. Klimatfrågan är stor och komplex så alla som vill ta ställning behöver ett mått av grundläggande kunskap.

– Det är väldigt viktigt vilken grund vi får med oss från skolan, säger Markku Rummukainen. När man ska gå vidare i utbildning, arbetsliv och vara en del av samhället. När man ska välja om man vill vara en del av lösningen eller en del av problemet.

Vilken roll har var och en?

– Det är ett samspel mellan medborgare och politiker där alla har ett ansvar. Den enskilde medborgaren kan välja vad den konsumerar, kastar eller återvinner. Men man kan också påverka politiker och, om man har åldern inne, påverka genom hur man lägger sin röst. De stora besluten är det trots allt politikerna som fattar.

Klimatångest eller inte?

Så kallad klimatångest är ett relativt nytt psykologiskt fenomen där klimatförändringarna kopplas till stark oro och ångest inför framtiden. Hur ställer sig egentligen en forskare som dagligen arbetar med klimatförändringar?
– Jag tror inte på ångest. Ångest kan vara en drivkraft för vissa att förändra saker men kan vara förlamande för andra. Vi är ju olika och förhåller oss till saker på olika sätt. Jag tror att vi behöver fokusera på lösningarna som finns för att bryta trenden av ökade utsläpp och klimatförändringar.

Som vanligt är allt inte sant

Precis som i alla andra mer eller mindre stora frågor finns det många som vill göra sina röster hörda i klimatfrågan. Och som gärna gör det, inte minst på nätet.
Markku Rummukainen menar att det finns mycket bra och balanserad information, men också en hel del som är vinklat. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta och vara källkritisk när man letar information.

Stöd för mer kunskap om klimatförändringar

I NE:s tjänst Världens klimat hittar du populärvetenskapliga beskrivningar av det komplexa klimatsystemet och den pågående klimatförändringen, författade av bland andra Markku Rummukainen. Här finns också mängder av infografik, filmer, animeringar och NE-artiklar som underlättar elevens inlärning.
Prova redan i dag.