Digitala läromedel för gymnasiet

NE:s läromedel för gymnasiet kombinerar trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag.

Med ett rikt text-, bild- och filmmaterial, mängder av interaktiva övningar och kopplingar till våra övriga tjänster som uppslagsverket och ordböckerna skapar vi Sveriges mest kompletta läromedel. Innehållet i läromedlen utvecklas och uppdateras kontinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Matematik för gymnasiet

Matematik

Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att kunna sköta den personliga ekonomin till att göra väderprognoser och förstå hur evolutionära processer fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Fortsätt läsa ""

Naturkunskap

Naturvetenskap handlar om att reflektera kring hur världen omkring oss fungerar och att försöka förstå verklighetens olika skepnader. Det handlar om att få kunskap om våra personliga livsval, som frågor kring kropp och hälsa samt sex och samlevnad. Det handlar också om individens roll i samhället och de större sammanhangen, de frågor vi alla ställs inför vad gäller hållbar utveckling och genetik på gott och ont.

Fortsätt läsa ""

Historia

Vår omvärld förändras snabbt. För att förstå oss själva och vår nutid krävs att vi har kunskap om vår historia och kan se samband mellan olika händelser och processer. Undervisningen i historia syftar till att utveckla ett historiemedvetande som gör det möjligt för oss att förhålla oss till och analysera händelser i nutiden genom att tolka det förflutna. Ett utvecklat historiemedvetande kräver förutom kunskap om historia även kunskap om historiebruk och historieskrivning.

Fortsätt läsa ""

Religionskunskap

Människan är unik i sin förmåga att fundera över sin existens och försöka förstå det sammanhang hon befinner sig i. Religioner och andra livsåskådningar har stor betydelse för människor i världen, och kunskap om olika livsåskådningar och hur de påverkar människors vardag är en nyckel för att utveckla relationer mellan individer och samhällen. Religionskunskapen ska förmedla verktyg för att reflektera över vem man är i relation till andra. Religionskunskapen har en central plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

Fortsätt läsa ""

Samhällskunskap 1, 2 och 3

Samhället förändras ständigt och vår utgångspunkt är att leverera ett läromedel som hjälper elever och lärare att orientera sig i omvärlden och vara deltagande samhällsmedborgare. Samhällskunskapen ska utmana eleverna att reflektera över samband, något som blir allt viktigare i en globaliserad värld. I ett informationssamhälle är förmågan att söka, sortera och värdera information avgörande.

Fortsätt läsa ""

Svenska 1 och 2 (Kommer snart)

Berättelser har i alla tider fängslat människor. Läromedlet i svenska tar avstamp i elevernas vardagsliv där olika medier för berättande spelar stor roll. Eleverna får uppleva, analysera och skapa berättelser i litteratur, film, tecknade serier, datorspel och andra medier. I samband med detta utvecklar de sitt språk, inte minst genom att kommunicera med andra. Dessutom får de perspektiv på sitt eget och andra människors liv.

Fortsätt läsa ""

Fysik

Vi människor är nyfikna av naturen. Vi har i alla tider ställt frågor om vår omvärld och funderat över hur naturen fungerar. Det är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna delarna av universum och låter atomer kollidera i enorma acceleratorer för att studera naturens minsta delar. Men fysik handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis missar bussen och när du tar sommarens sista bad.

Fortsätt läsa ""

Kemi

Kemi är en del av vår vardag – kemiska processer genomsyrar allt vi gör. Allt det vi kallar liv har sin grund i kemiska processer. Nästan alla saker vi har runt omkring oss är resultat av kemiska processer. Att hitta på en ny maträtt är inte bara en konst utan också ett komplext kemiskt experiment. När vi sover är det kemiska substanser som ger signaler till hjärncellerna och skapar våra drömmar. Faktum är att man nästan får ont i huvudet av att tänka på all denna kemi som omger oss – vilken tur att kemister vet hur man kan framställa huvudvärkstabletter…

Fortsätt läsa ""

Biologi

När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför springer hunden så gärna efter bollen och var får den all sin energi ifrån? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Fortsätt läsa ""

Engelska 5 (Kommer snart)

I dag kommunicerar en stor del av jordens befolkning med varandra med hjälp av engelska. Vi möter språket på olika sätt i vår vardag, i våra studier och i arbetslivet. Genom att behärska engelska, bygga upp en förståelse för språkets ställning i världen i dag samt sätta sig in i dess användningsområden skapar eleverna förutsättningar för att använda språket för fritid, studier och arbete samt interagera med personer från andra länder och kulturer.

Fortsätt läsa ""

Idrott och hälsa 1 och 2

Din kropp är byggd för att röra på sig. När du är fysiskt aktiv mår du bättre på flera sätt. Men vad är det egentligen som händer i kroppen när man rör på sig? Varför är det bra? Och hur ska man träna för att bli starkare, uthålligare och bättre på att kontrollera sin kropp? Allt detta och mycket mer ingår i kursen idrott och hälsa.

Fortsätt läsa ""