fbpx

I skolans värld

Många fördelar med digitala läromedel

Vi är säkra på att digitala läromedel på flera sätt kan bidra till att förbättra dagens skola. En av de stora fördelarna med digitala läromedel är att de på flera sätt sparar tid. Tid du som lärare kan ägna åt dina elever.

Med jämna mellanrum höjs röster för att ge lärarna mer tid att möta varje elev i sin lärsituation. Många har redan upptäckt att digitala läromedel gör just detta. I alla steg av lärarens arbete hjälper digitala läromedel till att spara tid, och adderar samtidigt nya pedagogiska möjligheter i lärandet.

− All tid som frigörs innebär att du som lärare kan vara mer närvarande, både för gruppen som helhet och där det behövs mest, och möta varje elev, säger Gustaf Olsson, försäljningschef på NE. Syftet med digitala läromedel är alltså inte att lyfta in tekniken i sig, utan att frigöra tid så att läraren kan vara en ännu bättre lärare.

Snabbare och enklare planering

Gustaf Olsson har själv ett förflutet som lärare och har nära kontakt med både nya och befintliga kunder i södra Sverige.

− Vi ser tydligt att våra digitala läromedel sparar tid längs hela vägen. Allra tydligast är det i planeringsfasen. Det förenklar både grovplanering av din termin och mer detaljerade upplägg för vad varje lektion ska innehålla. Du ser tydligt vilka delar av kursplanen som kan täckas in i respektive arbetsområde.

Större tillgänglighet och flexibilitet

Med ett digitalt läromedel har både lärare och elever också alltid tillgång till sitt material så länge man har tillgång till dator, läsplatta eller till och med smarttelefon. Att det kan plockas upp på i stort sett vilken digital enhet som helst ger en större flexibilitet. Det blir också mycket enklare att samarbeta kollegor emellan, om man vill dela och återanvända kursupplägg.

NE:s digitala läromedel kan också integreras med både Google Classroom och Microsoft Teams – de två LMS (learning management systems) som flest skolor använder.

− Det innebär att du som lärare kan arbeta sömlöst mellan systemen och dela material från NE direkt ut i din kanal till ditt klassrum, vilket tar bort ett led i förberedelserna. Detta ger en mycket tydlig tidsbesparing och är dessutom ganska unikt för våra digitala läromedel.

Bättre överblick underlättar ämnesövergripande undervisning

För att planera undervisningens centrala innehåll väljer läraren ut kapitel, rubriker, övningsuppgifter, filmer och annat material från det digitala läromedlet. Många plockar även material från andra källor och sätter samman alltihop till ett paket som passar de specifika behoven. Att få överblick över helheten har tidigare varit en utmaning, men är alltså nu relativt enkelt.

− En stor fördel är att du har allt på samma plats och slipper pussla ihop och hålla reda på många olika källor, och inte minst att allt finns i ditt arbetsverktyg, säger Gustaf Olsson. Det här ger också stora fördelar för de lärare som arbetar ämnesövergripande. Det finns ofta en vision inom skolan att sträva åt det hållet, och då behöver man verktyg som ger stöd för detta.

Tydlig koppling till kursplanen

Att det digitala läromedlet är kopplat direkt till kursplanen ger tidsbesparande effekter för både lärare och elever. Alla kan tydligt se vilket centralt innehåll som ska läras ut och vad syftet med detta är i ett större perspektiv samt vilka kunskapskrav som gäller.

− Läraren kan redan på planeringsstadiet säkerställa att materialet följer kursplanen, och eleverna kan när som helst gå in och ta reda på syftet med en specifik lektion och hur den hänger samman med helheten, vilket ger undervisningen större relevans.

Samlade kunskapstjänster uppmuntrar fördjupning

Genom att ha alla kunskapstjänster samlade slipper eleven hoppa mellan olika plattformar och kanske böcker. Det sparar tid men ger även ett djup i läromedlet och större flexibilitet för användarna.

− Läser man exempelvis om kalla kriget kan eleven enkelt följa relevanta länkar in i uppslagsverket och där få fördjupning för en bredare förståelse, säger Gustaf Olsson. Dessutom kan man enkelt ”slå upp” ord i våra ordböcker. Vi ser att detta faktiskt ger en ökad tendens att gå vidare och djupare. Länkarna uppmuntrar till fördjupning som drivs av det egna intresset, vilket är den bästa drivkraften för lärande.