Uppslagsverket

Enhörning

/info/aktuellt/privat/enhorning/
Postat:

enhörning, fabeldjur i gestalt av en häst med klövar och lejonsvans samt ett långt, rakt, vanligen spiralvridet horn mitt i pannan. Enhörningen förekommer speciellt inom heraldiken (jämför fabeldjur) och avbildas vit med horn, man, klövar och svanstofs av guld. Den symboliserar renhet, kyskhet, fulländad godhet och omutlighet. Enhörningen besitter också andlig och kroppslig styrka. Hornet … Fortsätt läsa "Enhörning"

Venus

/info/aktuellt/privat/venus/
Postat:

Veʹnus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet. Venus bana går närmast innanför jordens, och vinkeln mellan Venus och solen sedd från jorden, den s.k. elongationen, uppgår maximalt till 48°. Följaktligen syns Venus endast på morgonen eller kvällen och har populärt brukat benämnas Morgonstjärnan respektive Aftonstjärnan. Venus ljusstyrka och synbarhet varierar inom vida gränser på grund … Fortsätt läsa "Venus"

Belysning

/info/aktuellt/privat/belysning/
Postat:

belysning, i allmän bemärkelse ljusförhållanden skapade av andra ljuskällor än dagsljuset, inomhus, på gator och öppna platser etc. För nutida belysningsteknik, se ljusteknik. Historik I hemmen utgjordes belysningen långt fram i tiden av den öppna brasans eldsken. Under de årstider då man för värmens skull inte behövde elda kunde tjärhaltiga furustickor sättas i spisen som … Fortsätt läsa "Belysning"

Isberg

/info/aktuellt/privat/isberg/
Postat:

isberg, flytande eller strandad glaciäris som brutits loss från en glaciärfront.Om vattendjupet vid glaciärfronten överstiger 9/10 av isens tjocklek börjar glaciären flyta. Tidvattenvariationer och andra hävningar i vattenmassan gör att glaciärisen bryts sönder och bildar flytande isberg: glaciären kalvar. Mellan 80 och 90 % av ett flytande isbergs volym finns under vattenlinjen. Från Antarktis shelfisar kalvar stora plana … Fortsätt läsa "Isberg"

Adventskalender

/info/aktuellt/privat/adventskalender/
Postat:

adventskalender, julkalender, kolorerad bild, oftast på papp, med numrerade luckor för december månads dagar fram till jul, vilka öppnas dag för dag. Traditionellt är bilderna under luckorna tryckta på transparent papper och genomlyses när kalendern hängs upp i ett fönster. I Sverige introducerades adventskalendern 1934 av Sveriges Flickors Scoutförbund efter tyska förebilder. Särskilt mönsterbildande blev … Fortsätt läsa "Adventskalender"

Nyfikenheten i dig – vilken sorts nyfikenhet har du?

/info/aktuellt/privat/nyfikenheten-i-dig/
Postat:

  Artisten Artisten är den intuitiva kreatören. Hen är nyfiken på människan och hur vi upplever vår värld, vår verklighet. Artisten vill förstå sin egen och andras upplevelser och skapar ofta berättelser med fokus på tankar, känslor och livet. Uttrycket för hens nyfikenheten tar tar sig ofta uttryck i form av skisser, dikter, sånger, dans, … Fortsätt läsa "Nyfikenheten i dig – vilken sorts nyfikenhet har du?"

Fyra snabba steg för att effektivisera ditt minne

/info/aktuellt/privat/minnestraning/
Postat:

Ska du tillgodogöra dig nya kunskaper under en mer intensiv läsperiod? Kanske är du en ambitiös student eller så vill du kanske lära dig något nytt i din yrkesutövning. När vi ställs inför dessa situationer, vare sig det är lustfylld inlärning eller inte, finns det vissa knep att ta till för att hjälpa inlärningen på … Fortsätt läsa "Fyra snabba steg för att effektivisera ditt minne"

Användbart verktyg för källkritik – tips från NE:s redaktion

/info/aktuellt/privat/anvandbart-verktyg-for-kallkritik/
Postat:

VVV-regeln ett kritiskt verktyg Tillgången till information och kunskap har aldrig varit så stor som i dag. Med ett enkelt knapptryck kan vi få svar på många av våra frågor. Fantastiskt! Men myntet har som bekant två sidor. Utmaningen är till vilken grad vi kan lita på det vi hör och ser. Genom att ställa … Fortsätt läsa "Användbart verktyg för källkritik – tips från NE:s redaktion"

Spöklik helgonhögtid

/info/aktuellt/privat/halloween-alla-helgons-dag-och-alla-sjalars-dag/
Postat:

Halloween kommer från engelskans All Hallow’s Evening (‘Alla helgons afton’) och är namnet på allhelgonaafton i anglosaxiska länder. Halloween firas alltid den 31 oktober. Vid denna tid firade de forntida britannerna sommarens slut och det nya årets början, tog hem kreaturen från betesmarkerna och trodde att onda väsen och spöken varit i farten nattetid, varför … Fortsätt läsa "Spöklik helgonhögtid"