Ständigt uppdaterat innehåll

En av de stora fördelarna med NE är att innehållet alltid är uppdaterat med det allra senaste. Men hur går det till rent praktiskt?

Vår värld är i ständig förändring och tillgång till korrekt och uppdaterad information blir allt viktigare. Digitala läromedel ger möjligheter att ständigt uppdatera innehållet, men det gäller att behålla hög kvalitet även när det ska gå snabbt.

Kunskap och processer för snabb uppdatering

Per Söderberg är innehållschef på NE, med ansvar för allt innehåll i företagets redaktionella produkter såsom ordböcker, Nationalencyklopedin och digitala läromedel. Han berättar hur redaktionen arbetar för att säkerställa ett uppdaterat innehåll.

− Många av våra redaktörer är också ämnesansvariga, det vill säga har ett övergripande ansvar för ett visst ämne genom alla våra produkter. Det innebär att de följer en etablerad bevakningsstruktur och fångar upp allt nytt som händer. Vi uppdaterar sedan både Nationalencyklopedin och läromedlen parallellt.

När det handlar om händelser som är kända i förväg, exempelvis det svenska valet, finns förstås en ständigt pågående uppdateringsprocess. Både inför själva valet och hela vägen igenom tills en ny regering är på plats.

− I en tryckt bok får man ju leva med att informationen kan bli inaktuell, exempelvis vem landets statsminister är, medan vi kan ändra snabbt. Vi har fått mycket positiv återkoppling från lärare som under hösten haft stor nytta av vårt innehåll om valet. Att det har varit till stor hjälp i undervisningen eftersom det varit så uppdaterat.

Utblick både framåt och bakåt

Ett annat exempel på uppdaterad information som får genomslag i såväl läromedel som Nationalencyklopedin är Nobelprisen. Där lägger redaktionen snabbt ut innehåll som förklarar vad den prisade forskningen innebär och sätter den i ett sammanhang.

− Inom forskningsvärlden händer det hela tiden saker som gör att man får omvärdera uppgifter som redan finns i materialet – exempelvis kom för ett tag sedan ny information om hur länge Homo sapiens funnits.

Även läromedlens statistikdelar uppdateras löpande. Inom geografi och samhällskunskap kan det exempelvis vara diagram för demografi och ekonomi. Per Söderberg berättar att redaktionen har tekniska verktyg som gör det möjligt att löpande uppdatera innehållet i takt med att nya data görs tillgängliga.

Etablerade rutiner vid oväntade händelser

Det händer också saker som oväntat kräver snabb uppdatering. Då är det viktigt att ha rutinerna i ordning så att inget felaktigt eller ogenomtänkt slinker igenom. En enskild händelse, till exempel terrorattentatet i Stockholm 2017, föranleder ofta uppdateringar på en mängd olika ställen i såväl Nationalencyklopedin som läromedlen. 

− Vi har väl inarbetade arbetssätt för det här, så det går väldigt snabbt. Inför publicering av uppdateringar i Nationalencyklopedin och läromedel granskas ändringarna av flera redaktörer samt kontroll- och korrekturläses för att kunna garantera att allt verkligen är rätt och riktigt.

En av anledningarna till snabbheten, säger Per Söderberg, är att de sakkunniga ämnesredaktörerna både är utbildade inom sina respektive ämnen och goda skribenter.

Trovärdigheten är nyckel

Ibland kan ett ämne av olika anledningar vara kontroversiellt, men redaktionen på NE är van att hantera knepiga frågor och fastnar inte i detta utan har processer som leder framåt.

− Vårt uppdrag är att vara objektiva och värdeneutrala i vår beskrivning, och detta ska genomsyra alla våra produkter. Vi är rädda om den trovärdighet vi lyckats bygga upp och tar allvarligt på dessa aspekter, avslutar Per Söderberg.

Här kan du som privatperson prova NE gratis

Prova NE gratis för skolor