fbpx

I skolans värld

Ämnesövergripande undervisning gav mer tid över och bättre resultat

Ett gemensamt intresse för hållbarhetsfrågor och upplevd tidsbrist ledde till samarbete och ämnesövergripande undervisning med fokus på hållbarhet. Resultatet blev mer glädje, sparad tid och elever som lärde sig mer.

Läs mer
NE Blended på Västerportskolan.

NE Blended skapar engagerade elever på Västerportskolan

Anders Hektor jobbar som förstelärare på Västerportskolan i Ystad – en NE Blended-skola sedan hösten 2023. Kombinationen av tryckta och digitala läromedel hjälper honom att skapa delaktighet och engagemang hos eleverna. Läs mer om hur i bloggen!

Läs mer

Elevaktiv undervisning med stöd av digitala verktyg

Att få eleverna att aktivt delta i undervisningen brukar anses vara en förutsättning för att arbeta med olika formativa strategier. Genom att kontinuerligt stämma av var eleverna befinner sig kan man som lärare följa deras lärande.

Läs mer

Läshjälp – så kan fler lära sig mer

Du har väl inte missat vår tillgänglighetsfunktion Läshjälp? Särskilt framtagen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Så här använder du den.

Läs mer
läslov

Boktips för läslov

Inspirera dina elever till läsning under läslovet med några riktigt bra boktips. Jenny Juréen är skolbibliotekarie på Pilängskolan i Lomma och delar med sig av sina bästa förslag för alla åldersgrupper i skolan.

Läs mer
Digitalisering

Digitala läromedel och traditionell undervisning ingen motsättning

Att stanna upp och reflektera över skolans digitalisering är klokt. Men att backa den digitala utvecklingen är inte möjligt. Dessutom går det utmärkt att vara en konservativ lärare och använda digitala verktyg. Det menar Conny Lindgren, SO-lärare och digitaliseringspedagog på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.

Läs mer

Alla verktyg behövs i klassrummet

Det är en lärares plikt att använda hela verktygslådan i sitt klassrum, annars riskerar man att missa många elever. Det menar Heidi Henftling, förstelärare och samordnare för den särskilda undervisningsgruppen vid Annestaskolan i Flemingsberg. 

Läs mer

Kooperativt lärande: Elevaktiva samtal för meningsfull och demokratisk undervisning

Hur kan kooperativt lärande vara en grund för en mer demokratisk undervisning? Niclas Fohlin och Jennie Wilson, som båda har arbetat med kooperativt lärande i flera år och tillsammans skrivit fyra böcker om ämnet, ger i den här texten svaren.

Läs mer

Studieteknik – Sju saker att tänka på

Kunskap om studieteknik är av stor vikt för den som vill lära sig så mycket som möjligt. Eller rättare sagt, kunskap om olika tekniker, det finns ju flera. Därför är det bra att känna till vad som passar ämnet man studerar och en själv bäst, för att på så vis kunna maximera den egna inlärningen.

Läs mer

Forskning om digitala läromedel: Kollegialt samarbete en nyckelfaktor

Det kollegiala samarbetet lärare emellan är en nyckelfaktor vid övergången till digitala läromedel. Det menar forskaren Marie Utterberg Modén som gjort flera studier om hur digitala läromedel används och kan användas i matematikundervisningen.

Läs mer

I skolans värld