fbpx

I skolans värld

Helheten avgjorde när de valde digitala läromedel

Hur väljer man ett digitalt läromedel? När läraren Martin Wikman fick i uppdrag att utvärdera olika digitala läromedel för Växjö kommuns södra område gick han grundligt tillväga. Valet föll på NE, på grund av både helheten och de enskilda delarna.

När Växjö kommuns södra område skulle upphandla nya läromedel var förhoppningen att hitta en gemensam digital lösning för alla skolor oavsett nivå. Uppdraget gick till Martin Wikman, som är NO- och tekniklärare på Ingelstad skola i Växjö samt IT-administratör i Växjö södra område.

− Jag utvärderade flera läromedel parallellt, säger Martin Wikman. Planen var att hitta det digitala läromedel som allra bäst motsvarade våra behov. Vi ville komma bort från den spretighet som rådde och ge alla elever en gemensam kunskapsplattform.

Helheten avgjorde

Det som fick Martin Wikman att fastna för NE:s läromedel var helheten. Det strukturerade innehållet och integreringen av uppslagsverket, ordböckerna och Playtjänsten, bland mycket annat. En helhet han inte fann i något av de andra alternativen. Han inser att det är svårt för ett läromedel att vara heltäckande, men tycker att NE kommer allra närmast.

− I NE:s läromedel kan man enkelt hitta arbetsområden som relaterar till syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det finns också möjlighet till fördjupning inom alla områden, mycket tack vare uppslagsverket. Det gör det lätt att utmana eleverna och på så vis nå en högre nivå, vilket är unikt för NE.

Brett stöd för en övergång till digitalt

Efter utvärderingen lade Martin Wikman fram sitt förslag för områdeschefen, som tillsammans med andra nyckelpersoner fick chansen att testa själva. På så sätt fick flera möjlighet att ställa sig bakom beslutet. Alla lärare i området fick testkonton för egen utvärdering och uppmanades att komma in med synpunkter, frågor och funderingar. Martin Wikman hade också en dialog med Gustaf Olsson, försäljningschef på NE om hur skolområdet skulle införa ett gemensamt digitalt läromedel på bästa sätt.

− Min erfarenhet är att fysiska träffar är nödvändiga vid implementering, säger Martin Wikman. Att till exempel hela lärargrupper kommer och får undervisning, att man har inspirationsföreläsningar och coachning. Dessa delar ville jag ha med i avtalet.

Tid och stöd under implementeringen

Implementeringen startade i augusti förra året, och har rullat på bra, med ett tydligt system för hur lärarna ska få stöd och hjälp i vardagen. Det är naturligt att det tar lite tid att bekanta sig med ett läromedel som bygger på en annan logik än ett traditionellt sådant, men också att verkligen förstå alla de nya möjligheter som ett digitalt läromedel ger.

Martin Wikman upplever att många av lärarna nu använder NE fullt ut medan några vill fullfölja sin planering med traditionella läromedel, men plockar in allt fler delar från NE.

− Särskilt Playtjänsten uppskattas mycket, berättar Martin Wikman. Där finns ett stort utbud som skiljer sig från andra medier vi kan använda i skolan. Det finns alltid något att visa som fungerar bra i sammanhanget och gör det enklare att nå fram till eleverna. Våra SO-lärare är även väldigt förtjusta i Världens länder och Världens religioner. Det blev lite wowkänsla för dem när de började använda dessa.

Dialog kring uppdateringar och förbättringar

Längs vägen har Martin Wikman haft mycket kontakt med olika personer på NE, och lyfter fram en annan sak han upplever som en stor fördel med ett digitalt läromedel: att innehållet ganska enkelt kan förbättras och uppdateras.

− Men då gäller det förstås att redaktionen är öppen för detta och agerar, och det tycker jag verkligen att de har gjort på NE. Har vi en synpunkt på något som kan förbättras så lyssnar de, utvärderar och justerar. På så vis hjälps alla användare åt att skapa ett allt bättre läromedel.

Eleverna redan hemma i den digitala miljön

För eleverna känns övergången helt naturlig, upplever Martin Wikman, då de lever med digitala medier runt sig hela tiden. Han anser att det är viktigt att skolan följer med i utvecklingen, och tycker att undervisningen blir mer intressant med ett digitalt läromedel. Eleverna kan exempelvis själva gå in och söka fördjupning, se på filmer med mera.

− Även föräldrar har återkopplat till oss att läxor och hemarbete löper smidigare. Det digitala läromedlet erbjuder också mer stöd och variation än det traditionella. Och ungdomar i dag har ganska lätt att ta till sig olika digitala miljöer och få dem att samspela med varandra.

Jag får ofta höra från eleverna att de är positiva, och att detta är något som de har önskat sig – helt enkelt att vi har mött dem på ett bra sätt.

Martin Wikmans favoritdelar med digitala läromedel från NE:

  • Heltäckande – enkelt att följa kursplanen
  • Lättillgängliga texter med kopplingar vidare till uppslagsverk och ordböcker
  • Stort urval av filmer, bilder och illustrationer
  • Lättare att ge individuellt stöd till elever som behöver det
  • Eleverna blir lättare stimulerade och lärandet blir mer lustdrivet
  • Säker källa – ingen behöver fundera över om innehållet är faktagranskat
  • Enkelt att vidareutveckla tillsammans – alltid uppdaterat
  • Både utskriftsvänligt och med uppläsningsfunktion
  • Appar och hjälpmedel som riktar sig till F–3 ersätter andra appar som kostar pengar
  • Minskar kostnaderna för läromedel, så att resurser kan användas till annat