fbpx

Pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden som publicerats under innevarande och föregående år.

NE skriver ett nytt kapitel: Lanserar tryckta skolböcker

NE breddar utbudet och lanserar nu tryckta skolböcker. Först ut är åtta ämnen för högstadiet. 

Läs mer

Undersökning visar: 7 av 10 lärare håller inte med om regeringens läromedelssatsning

Knappt tre av tio lärare, 29 procent, är positiva till regeringens särskilda satsning på tryckta läromedel. Det visar Lärarpanelen, en undersökning av kunskaps- och läromedelsföretaget NE där drygt 1 500 lärare över hela Sverige har besvarat frågor om läromedel.

Läs mer

De tilldelas Guldtrappan 2022

Årets skolhuvudmän som tilldelas kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid är: Burlövs kommun, Lomma kommun, Mönsterås kommun, Stenungsunds kommun, Sundbybergs stad och Sverigefinska skolan i Stockholm.

Läs mer

Varannan skola saknar fortfarande läromedel

Varannan skola i Sverige saknar läromedel till samtliga elever. Det visar NE:s Läromedelsundersökning, som för andra året i rad har undersökt hur tillgången till läromedel ser ut i landets skolor. Resultatet från undersökningen visar dessvärre inte på några övergripande förbättringar.

Läs mer

Var sjunde elev saknar gymnasiebehörighet

Andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet minskar i Sverige. Var sjunde elev som gick ut grundskolan i våras är inte behörig för gymnasiet, enligt en kartläggning från kunskaps- och läromedelsföretaget NE baserad på färsk statistik från Skolverket.

Läs mer

Ny undersökning: Individanpassade och aktuella läromedel viktigast för lärare

Att läromedel är aktuella och går att individanpassa är de viktigaste faktorerna för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Det visar en ny undersökning bland lärare i hela landet, genomförd av kunskaps- och läromedelsföretaget NE.

Läs mer

Data ska hjälpa lärare att höja elevernas resultat i matematik och svenska

Hur kan lärare lära av data och bli bättre på att göra digitala lärresurser till en naturlig del av undervisningen? Det ska forskare på Linnéuniversitet ta reda på, tillsammans med kommunerna Växjö, Mönsterås, Västervik och Nybro samt kunskaps- och läromedelsföretaget NE och andra läromedelsföretag.

Läs mer

Nyheter i fyra gymnasieämnen

NE lanserar nyheter i fyra gymnasieämnen under våren och erbjuder i och med det ett komplett utbud av gymnasiegemensamma läromedel.

Läs mer

Ny undersökning: Fyra av fem lärare saknar läromedel

Fyra av fem lärare, 80 procent, uppger att deras skola saknar läromedel i minst ett ämne. Det visar Lärarpanelen, en undersökning av NE där 1 422 lärare över hela Sverige har besvarat frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel. Var fjärde lärare, 26 procent, definierar tillgången som bristfällig och uppger att de saknar läromedel i flera ämnen.

Läs mer

Ungdomsbarometern visar: Ungdomar föredrar digitala läromedel

Drygt fyra av tio ungdomar föredrar digitala läromedel, medan endast var femte vill se en övervikt av tryckta läromedel i skolan. Det visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern som NE står bakom.

Läs mer

Om NE

NE är ett ledande kunskapsföretag som erbjuder produkter och tjänster som möter höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Vi arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.