Månadens porträtt

Varje månad lyfter vi fram en person ur uppslagsverket. Någon som betytt extra mycket inom sitt område. Låt dig inspireras av människor som brinner för sin sak. Som fortsätter att sträva framåt oavsett vad.

November

Skaparen av den franska upplysningens encyklopedi

Denis Diderot var den första moderna författaren i det att han sökte leva på sin penna. Men han lyckades inte till fullo. Av familjen ansågs Diderot lämpad för präst- eller domarbanan men han valde att gå sin egen väg som fri litteratör och obunden tänkare.

Tillsammans med matematikern Jean d’Alembert skapade han den franska upplysningens encyklopedi. Den bestod av 35 band och utkom åren 1751–80. Han engagerade de flesta stora franska upplysningsmän som medarbetare och författade själv en mängd centrala artiklar. Trots myndigheternas motstånd drev han vidare arbetet med outtömlig energi.

Det var viktigt att encyklopedin skulle vara ”resonerande” i den meningen att det skulle finnas ett inre sammanhang mellan artiklarna; ur helheten skulle en förnuftig världsbild framträda. Av hänsyn till censuren tvingades Diderot smyga in kritik av kyrka och statsmakt i smärre, mindre uppseendeväckande artiklar.

Oktober

Författare, journalist och feminist före sin tid

Författaren Elin Wägner var hårt engagerad i arbetet för kvinnlig rösträtt. Hennes idévärld präglades av hennes internationella kontakter med feministiska tänkare och den kristna kväkarrörelsen med dess fredsbudskap. Dagens förkämpar för kvinnors rättigheter hämtar, liksom freds- och miljörörelsen, inspiration ur Wägners skrifter.

Hennes två första romaner, som publicerades 1908 och 1910, diskuterar kvinnliga kontoristers liv och rösträttsfrågan. Några år senare porträtterade hon en kvinnlig läkare som valt att satsa på sitt yrke. 1941 gav hon ut Väckarklocka, en kulturkritisk och debatterande essä om begynnande miljöförstöring, där begreppen kvinna, jord och fred stod i centrum. Idémässigt var boken 30 år före sin tid. Först vid andra utgåvan 1978 hade utvecklingen och människors medvetande hunnit ifatt boken, som nu framstod i nästan profetisk klarhet.

Wägner var även en av initiativtagarna till Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad och 1923–36 medarbetare i Fogelstadgruppens radikala tidskrift Tidevarvet. 1944 invaldes Wägner som andra kvinna i Svenska Akademien.

September

Internationell föregångare inom den abstrakta konsten

Hilma af Klint var en radikal banbrytare för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 utvecklade hon ett abstrakt bildspråk. Det var flera år före Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj, som fortfarande betraktas som föregångare till den abstrakta konsten på 1900-talet.

Hon utgick från att det finns en andlig dimension i tillvaron och ville synliggöra sammanhang som ligger bortom det som ögat kan se. Tillsammans med fyra andra kvinnor bildade hon gruppen ”De Fem”. Kvinnorna kom i kontakt med vad de kallade ”höga mästare” under seanser. I och med detta inleddes ett skifte i Hilma af Klints konst.

Hilma af Klint efterlämnade över 1  000 målningar och verk på papper. Hon ställde ut sina tidiga, föreställande verk men valde att inte visa sitt abstrakta måleri under sin livstid.

Augusti

Den amerikanska popkonstens centralgestalt

Andy Warhol föddes 6 augusti 1928 i Pittsburgh i Pennsylvania och flyttade till New York 1949. Genom sin mångsidiga verksamhet som bland annat målare, grafiker, fotograf och filmare blev Andy Warhol den amerikanska popkonstens centralgestalt.

Han utnyttjade kommersiella och populära bilder, kända varumärken och personer, till exempel Campbell och Marilyn Monroe, som förlagor till sina verk. Andy Warhol blev själv en massmedial megastjärna, inte minst genom sina många kryptiska uttalanden i intervjuer och sin spektakulära livsföring. Hela hans konstnärskap är nära knutet till massmedierna och den roll de spelar för människors upplevelse av verkligheten.

Juli

En resa mot ett imperium

Det finns uppgifter om att Alfred Nobel i juli månad 1867 demonstrerade sin uppfinning dynamit för första gången. Parallellt med laboratoriearbetet utvecklade Nobel sitt affärssinne. Han åkte runt till olika länder för att demonstrera dynamitens effektivitet. Så småningom blev Nobel ledare för ett världsimperium.

De sista åren förde Nobel en kringflackande tillvaro, och hans dagar var fyllda av sammanträden och brevskrivning. Enligt Nobels testamente skulle hans förmögenhet användas till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete.

Juni

En av samtidens främsta svenska poeter

I juni månad 1920 tog Karin Boye studenten vid Åhlinska skolan i Stockholm. Två år senare, efter en religiös kris, gjorde hon sin litterära debut med diktsamlingen Moln.

Karin Boye har skrivit några av 1900-talspoesins mest kända dikter, till exempel ”Ja visst gör det ont” och ”Där slagrutan sänker sig”. Hennes dikter är idéinriktade och emotionella, med starka drag av sinnlighet och mystik. Hon förblir en av Sveriges mest uppskattade poeter genom tiderna.

Maj

Först att nå toppen på Mount Everest

Med fast beslutsamhet besteg Edmund Hillary och Tenzing Norgay världens högsta berg 29 maj 1953 och blev därmed de första personerna att nå Mount Everests topp.

Två år senare ledde Edmund Hillary en nyzeeländsk forskargrupp som medverkade i Commonwealth Trans-Antarctic Expedition och nådde Sydpolen landvägen med traktor. Under 1960-talet medverkade Hillary i flera vetenskapliga expeditioner till Himalaya.

Tenzing Norgay har hyllats för sin insats men det är långt ifrån alla sherpas som fått lika mycket uppmärksamhet genom åren.

April

Beatles splittrades i april

Det är 50 år sedan Beatles i april 1970 tillkännagav gruppens upplösning. Med sin experimentlusta sprängde Beatles popmusikens ramar: gruppens musik kom att blanda en mängd musikstilar som påverkat medlemmarna, bland annat klassisk och asiatisk musik.

Gruppen nådde under 1960-talet enorma framgångar men blev också språkrör och identifikationsobjekt för ungdomen och påverkade modet och populärkulturen. Deras popularitet antog under denna tid kaotiska former och hysterin fick benämningen ”Beatlemania”.

Mars

Florence Nightingale vårdar soldater i Krimkriget

I mars 1853 inleds Krimkriget. En av sjuksköterskorna som vårdade de brittiska soldaterna var Florence Nightingale. Under de två år som Nightingale hade ansvar för fältsjukvården sjönk dödligheten från 50–60  % till 2  %. 1860 startade hon en sjuksköterskeskola, och därmed grundlades den moderna sjuksköterskeutbildningen.

Nightingale bröt mot många av dåtidens normer om hur en kvinna skulle vara och vad hon skulle sysselsätta sig med. Och med sina insatser reformerade hon hälso- och sjukvården för alltid.

Februari

Waterloo – en musikalisk seger

9 februari 1974 vann ABBA Melodifestivalen i Sverige. Låten vann även Eurovision Song Contest samma år och ABBA fick sitt internationella genombrott.

ABBA:s musik kännetecknas av omsorgsfullt utformade stilblandningar av 1970-talets pop- och dansmusik med bl.a. sydeuropeiska och latinamerikanska populärmusikstilar. Benny Andersson och Björn Ulvaeus skrev nästan allt låtmaterial och Anni-Frid Lyngstad och Agnetha Fältskog bildade stommen i gruppens karakteristiska vokalsound.

ABBA:s genomarbetade studioproduktioner med flerfaldigt inspelade sångstämmor och välbalanserade instrumentala bakgrunder satte en ny produktionsstandard för mainstreampop.

Januari

James Cook ändrade världsbilden

I januari 1778 upptäckte James Cook de för västvärlden dittills okända öar som han kallade Sandwichöarna, Hawaii. På sina expeditioner upptäckte Cook även Nya Zeeland, östra Australien, Nordamerikas västkust och tog sig till “världens ände” strax utanför Antarktis.

Under loppet av ett decennium förändrades den geografiska världsbilden genom Cooks expeditioner. Cook är fortfarande en av världens främsta upptäckare genom tiderna.

December

En bussresa i mod

Den 1 december 1955 klev Rosa Parks på bussen som vanligt. Men det blev en bussresa som skulle förändra det amerikanska samhället för alltid. Sömmerskan vägrade den dagen att lämna sin plats på bussen till en vit man i den starkt segregerade staden Montgomery i Alabama. Hon blev anhållen och bötfälld för sin handling.

Att protestera mot raslagarna var livsfarligt. Trots det utlöste hennes vägran en omfattande bojkott av stadens bussar från den svarta befolkningen. Rosa Parks mod och civilkurage blev startskottet för de svartas frihetskamp över hela södern.

November

14 november 1907 föddes barnens författare 

Astrid Lindgrens betydelse för barnlitteraturen kan knappast överskattas. Hon var orädd, uppriktig och verkade som kultursamvete. Hon tog tidigt ställning mot krig och våld och var barnens och djurens förespråkare.

Astrid Lindgren framstår som en lysande berättare för barn och för den delen även för vuxna. Hennes böcker har en elementär spänning men är ofta komplicerat byggda.