Utvalda porträtt

Ta del av ett urval av de personporträtt som finns i Nationalencyklopedin.  Låt dig inspireras av människor som brinner för sin sak och som betytt extra mycket inom sitt område.

Litteraturforskare starkt förknippad med Svenska Akademien och knytblusen

Varje år 13 april är det knytblusens dag och vi är många som förknippar just knytblusen med Sara Danius. Danius var litteraturkritiker i Dagens Nyheter, litteraturforskare och professor i estetik. Sara Danius gjorde sig känd som en framstående essäist och var Svenska Akademiens första kvinnliga ständiga sekreterare.

En resa mot ett imperium

Det finns uppgifter om att Alfred Nobel i juli månad 1867 demonstrerade sin uppfinning dynamit för första gången. Parallellt med laboratoriearbetet utvecklade Nobel sitt affärssinne. Han åkte runt till olika länder för att demonstrera dynamitens effektivitet. Så småningom blev Nobel ledare för ett världsimperium.

De sista åren förde Nobel en kringflackande tillvaro, och hans dagar var fyllda av sammanträden och brevskrivning. Enligt Nobels testamente skulle hans förmögenhet användas till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete.

Först att nå toppen på Mount Everest

Med fast beslutsamhet besteg Edmund Hillary och Tenzing Norgay världens högsta berg 29 maj 1953 och blev därmed de första personerna att nå Mount Everests topp.

Två år senare ledde Edmund Hillary en nyzeeländsk forskargrupp som medverkade i Commonwealth Trans-Antarctic Expedition och nådde Sydpolen landvägen med traktor. Under 1960-talet medverkade Hillary i flera vetenskapliga expeditioner till Himalaya.

Tenzing Norgay har hyllats för sin insats men det är långt ifrån alla sherpas som fått lika mycket uppmärksamhet genom åren.

Florence Nightingale vårdar soldater i Krimkriget

I mars 1853 inleds Krimkriget. En av sjuksköterskorna som vårdade de brittiska soldaterna var Florence Nightingale. Under de två år som Nightingale hade ansvar för fältsjukvården sjönk dödligheten från 50–60  % till 2  %. 1860 startade hon en sjuksköterskeskola, och därmed grundlades den moderna sjuksköterskeutbildningen.

Nightingale bröt mot många av dåtidens normer om hur en kvinna skulle vara och vad hon skulle sysselsätta sig med. Och med sina insatser reformerade hon hälso- och sjukvården för alltid.

Nationalskaldens musik har ekat genom århundraden

4 februari 1740 föddes Carl Michael Bellman, som komponerat många tidlösa klassiker och kom att bli den svenska visans förgrundsgestalt. Vännen Anders Lissanders intresse för Bellmans viskonst blev avgörande för Bellmans karriär. Inför Lissander och hans umgängeskrets av poeter och sällskapssångare utvecklade Bellman sin vislyrik. I sina visor och dikter hyllade Bellman kung Gustav III som landsfader och hjälte och fick på så sätt kungens stöd samt en hovsekreterares titel.

I december 1777 gifte han sig med Lovisa Grönlund. Under senare år hotades familjen av konkurser och 1794 fick Bellman tillbringa en tid i högvaktens arrestlokal. Året därpå avled han i lungsot 11 februari.

Bellman var en litterär mångsysslare och nyskapare inom viskonsten. Förmågan att anpassa melodi och textstoff till varandra, att suggerera stämningar och att avbilda affekter och rörelser med melodiernas hjälp kännetecknar Bellmans viskonst. Med dramatiska karaktärer, täta inslag av dialog och rollspel når Bellmans visor i ”Fredmans epistlar” sin fulländning.

Till största delen använde han sin tids populära dans- och scenmusik. Mycket av det han skrev var hyllningar vid speciella tillfällen, till bestämda adressater i form av tillfällesdikter och visor. Endast en bråkdel av Bellmans produktion trycktes under hans livstid: knappt 300 av mer än 1 700 nu kända texter.

Kamala Harris bryter barriärer gång på gång

Kamala Harris politiska medvetenhet väcktes inte minst av moderns engagemang i medborgarrättsrörelsen. Harris doktorerade i juridik vid University of California 1989 och gjorde därefter karriär som åklagare. Hon har i flera sammanhang brutit barriärer med avseende på både kön och sin etniska bakgrund – fadern är från Jamaica och modern från Indien. 2011 var hon den första kvinna och första afroamerikan att bli Attorney General (statsåklagare) i Kalifornien. I januari 2021 svors hon in som USA:s första kvinnliga vicepresident.

Ett konstnärligt uttryck genom flera decennier

Yoko Ono är en kreativ mångsysslare: konstnär, filmskapare, kompositör och sångerska. Hon började verka som konstnär under efterkrigstiden i Japan och kom att spela en central roll i New Yorks avantgardekretsar i början av 1960-talet. Hon associeras ofta med Fluxusrörelsen som ville bryta ned gränserna mellan musik, litteratur, bildkonst etc. för att fritt kombinera de konstnärliga uttryckssätten. Dock har hon varit mån om att understryka sin individuella självständighet.

Yoko Ono blev känd för en bred allmänhet genom sitt musikaliska samarbete med sin make John Lennon, som mördades i december 1980. Förutom hennes arbete som medkompositör till Lennon har hon gett ut egna skivor där hon tidigt gav röst åt feministiska idéer i en mansdominerad musikvärld.

Skaparen av den franska upplysningens encyklopedi

Denis Diderot var den första moderna författaren i det att han sökte leva på sin penna. Men han lyckades inte till fullo. Av familjen ansågs Diderot lämpad för präst- eller domarbanan men han valde att gå sin egen väg som fri litteratör och obunden tänkare.

Tillsammans med matematikern Jean d’Alembert skapade han den franska upplysningens encyklopedi. Den bestod av 35 band och utkom åren 1751–80. Han engagerade de flesta stora franska upplysningsmän som medarbetare och författade själv en mängd centrala artiklar. Trots myndigheternas motstånd drev han vidare arbetet med outtömlig energi.

Det var viktigt att encyklopedin skulle vara ”resonerande” i den meningen att det skulle finnas ett inre sammanhang mellan artiklarna; ur helheten skulle en förnuftig världsbild framträda. Av hänsyn till censuren tvingades Diderot smyga in kritik av kyrka och statsmakt i smärre, mindre uppseendeväckande artiklar.

Författare, journalist och feminist före sin tid

Författaren Elin Wägner var hårt engagerad i arbetet för kvinnlig rösträtt. Hennes idévärld präglades av hennes internationella kontakter med feministiska tänkare och den kristna kväkarrörelsen med dess fredsbudskap. Dagens förkämpar för kvinnors rättigheter hämtar, liksom freds- och miljörörelsen, inspiration ur Wägners skrifter.

Hennes två första romaner, som publicerades 1908 och 1910, diskuterar kvinnliga kontoristers liv och rösträttsfrågan. Några år senare porträtterade hon en kvinnlig läkare som valt att satsa på sitt yrke. 1941 gav hon ut Väckarklocka, en kulturkritisk och debatterande essä om begynnande miljöförstöring, där begreppen kvinna, jord och fred stod i centrum. Idémässigt var boken 30 år före sin tid. Först vid andra utgåvan 1978 hade utvecklingen och människors medvetande hunnit ifatt boken, som nu framstod i nästan profetisk klarhet.

Wägner var även en av initiativtagarna till Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad och 1923–36 medarbetare i Fogelstadgruppens radikala tidskrift Tidevarvet. 1944 invaldes Wägner som andra kvinna i Svenska Akademien.

Internationell föregångare inom den abstrakta konsten

Hilma af Klint var en radikal banbrytare för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 utvecklade hon ett abstrakt bildspråk. Det var flera år före Wassily Kandinsky, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj, som fortfarande betraktas som föregångare till den abstrakta konsten på 1900-talet.

Hon utgick från att det finns en andlig dimension i tillvaron och ville synliggöra sammanhang som ligger bortom det som ögat kan se. Tillsammans med fyra andra kvinnor bildade hon gruppen ”De Fem”. Kvinnorna kom i kontakt med vad de kallade ”höga mästare” under seanser. I och med detta inleddes ett skifte i Hilma af Klints konst.

Hilma af Klint efterlämnade över 1  000 målningar och verk på papper. Hon ställde ut sina tidiga, föreställande verk men valde att inte visa sitt abstrakta måleri under sin livstid.

Den amerikanska popkonstens centralgestalt

Andy Warhol föddes 6 augusti 1928 i Pittsburgh i Pennsylvania och flyttade till New York 1949. Genom sin mångsidiga verksamhet som bland annat målare, grafiker, fotograf och filmare blev Andy Warhol den amerikanska popkonstens centralgestalt.

Han utnyttjade kommersiella och populära bilder, kända varumärken och personer, till exempel Campbell och Marilyn Monroe, som förlagor till sina verk. Andy Warhol blev själv en massmedial megastjärna, inte minst genom sina många kryptiska uttalanden i intervjuer och sin spektakulära livsföring. Hela hans konstnärskap är nära knutet till massmedierna och den roll de spelar för människors upplevelse av verkligheten.

En av samtidens främsta svenska poeter

I juni månad 1920 tog Karin Boye studenten vid Åhlinska skolan i Stockholm. Två år senare, efter en religiös kris, gjorde hon sin litterära debut med diktsamlingen Moln.

Karin Boye har skrivit några av 1900-talspoesins mest kända dikter, till exempel ”Ja visst gör det ont” och ”Där slagrutan sänker sig”. Hennes dikter är idéinriktade och emotionella, med starka drag av sinnlighet och mystik. Hon förblir en av Sveriges mest uppskattade poeter genom tiderna.

Beatles splittrades i april

Det är 50 år sedan Beatles i april 1970 tillkännagav gruppens upplösning. Med sin experimentlusta sprängde Beatles popmusikens ramar: gruppens musik kom att blanda en mängd musikstilar som påverkat medlemmarna, bland annat klassisk och asiatisk musik.

Gruppen nådde under 1960-talet enorma framgångar men blev också språkrör och identifikationsobjekt för ungdomen och påverkade modet och populärkulturen. Deras popularitet antog under denna tid kaotiska former och hysterin fick benämningen ”Beatlemania”.